بازی هنوز شروع نشده است

شما قادر به بازی در 153:44:34 ساعت دیگر میباشید

بازیکنان: 2
آنلاین: 0


تبلیغات

اطلاعات بازی

» جایزه ی نفر اول سرور: 30000 طلا

قوانین کلی جایزه در سایت

» جایزه ی نفر دوم سرور: 10000 طلا

» جایزه ی نفر سوم سرور: 5000 طلا


در این سرور خرید نیرو فعال می باشد.


جهت خرید شارژ کلیک کنید


آی دی تلگرام ما :

t.me/travian_stars


آدرس تلگرام :

t.me/travian-stars


آدرس کانال تلگرام :

telegram.me/travianstars1


» هنگام ثبت نام 1000 طلا رایگان داده میشود

» سرعت بازی: 1.0E+40

» سرعت حملات: 200

» ظرفیت انبار: 8.0E+40


» تاریخ شروع : 1398/03/11 شنبه 18:00 ساعت

» آزاد شدن منجنیق: 1398/03/25 شنبه 14:00 ساعت

» آزاد شدن ناتارها: 1398/03/25 شنبه 15:00 ساعت


» جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید