بازی هنوز شروع نشده است

شما قادر به بازی در 54:00:07 ساعت دیگر میباشید

بازیکنان: 1
آنلاین: 0


تبلیغات

فیش پرداختی برنده سرور قبل

اطلاعات بازی

» جایزه ی نفر اول سرور: 30000 طلا

قوانین کلی جایزه در سایت

» جایزه ی نفر دوم سرور: 15000 طلا

» جایزه ی نفر سوم سرور: 10000 طلا


جهت خرید شارژ کلیک کنید


خريد سرباز غیرفعال ولی خرید منابع و ساختمان فعال مي باشد.


آی دی تلگرام ما :

t.me/travian_stars


آی دی تلگرام ما :

ID: @travian_stars


آدرس کانال تلگرام :

telegram.me/travianstars1


» هنگام ثبت نام 3000 طلا رایگان داده میشود

» سرعت بازی: 1.0E+40

» سرعت حملات: 100

» ظرفیت انبار: 1.0E+40


» تاریخ شروع : ساعت 20:00 پنجشنبه1398/07/25

» آزاد شدن منجنیق: ساعت 14:00 پنجشنبه1398/08/02

» آزاد شدن ناتارها: ساعت 15:00 پنجشنبه1398/08/02


» جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید